Header Image

Tale Krohn Engvik

Hele Norges "Helsesista"

Tale Maria Krohn Engvik – HELSESISTA – hele Norges helsesøster. 

Helsesista var i utgangspunktet ment for elevene ved fire videregående skoler i Oslo, men etter kun 2,5 måned på Snapchat, ble den digitale helsesøsteren vinteren 2017 spredd til hele landet. Med sin direkte og personlige stil, sin miks av alvor, glede og befriende ærlighet om vanskelige og tabubelagte tema, har Tale gjennom målrettet arbeid virkelig blitt hele Norges helsesøster.

Hennes opplevelse var at ungdommene valgte henne, og hun valgte dem tilbake ved å slutte i sin jobb som helsesøster – for å jobbe som helsesøster utelukkende på sosiale medier og gjennom foredragsvirksomhet. Hva er hennes tanker om hva som gjør at hun lykkes?